POCIĄGI – KATEGORIE KLASYCZNE cz. I

pociąg
Categories:Pociągi

Ogólnie w naszym kraju wydziela się tak zwaną tradycyjną kategorię podziału pociągów. Jest to klasyfikacja, jaka modna była jakieś lata temu, teraz nadal funkcjonuje natomiast w Polsce. O jakich dziedzinach pociągów zatem mowa? Otóż na podstawie owej selekcji, wyróżnia się następujące kategorie pociągów krajowych:

- osobowy – jest to standardowy środek transportu kolejowego, na który  obowiązuje zdecydowanie najbardziej korzystny z finansowego punktu widzenia, bo najtańszy bilet. Dodatkową cecha tego pociągu jest też to, że zatrzymuje się on na każdej jednej stacji, na wszelkich pokonywanych na danej trasie po kolei przystankach.

- przyspieszony – to jest kolejny rodzaj pociągów, który opiera się na zatrzymywaniu się wyłącznie na wyszczególnionych w tym celu przystankach. Obowiązuje na niego cena biletu praktycznie taka sama, albo bardzo zbliżona do kwot należnych za bilet na pociąg osobowy.

- pospieszy – w tym zakresie warto wspomnieć o pociągach, jakie zatrzymują się tylko i wyłącznie na ważniejszych przystankach, a więc w wybranych punktach, powiedzmy jedynie na głównych stacjach kolejowych.

- przyspieszony – żeby mówić o pociągu przyspieszonym, także trzeba byłoby mieć  na względzie fakt, iż chodzi tu jak wskazuje na to już samo nazewnictwo tego środka transportu o szybkość jazdy, a więc jest to pojazd, który zatrzymuje się wyłącznie w określonych stacjach, nie wszędzie, nie we wszystkich punktach, jakie mija po drodze.

- pospieszny z miejscami rezerwowanymi – jest to to samo praktycznie, co pociąg standardowy pospieszny, z tym że ma odpowiedni wymóg konieczności wyboru w nim stosownych miejsc i wykupienia biletu z daną miejscówką.