CZYM JEST POCIĄG

jadący pociąg
Categories:Pociągi

Pociąg jest jednym z najbardziej charakterystycznych rodzajów środków transportu, który występuje aktualnie na trenie Polski i stosowany jest to zbiorowego transportu i komunikacji ludzi. W zakresie tej kategorii pojazdów należy wspomnieć o składach ze sobą odpowiednio sprzęgniętych wagonów, jakie są właściwie skonfigurowane po to, aby realne było uciągnięcie całego zestawu trakcyjnego. W pociągu wyróżnia się również  wagon silnikowy, samą lokomotywę czy też pełen zespół trakcyjny. Są one ze sobą wszystkie scalone poprzez minimum jedną czynną lokomotywę. Niektóre pociągi, zwłaszcza te modele nowocześniejsze, posiadają także charakterystyczny napęd samodzielny, indywidualny, za pośrednictwem którego są one wprowadzane w ruch. Pociągi muszą przemieszczać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie powinny być – tak jak narzucają to normy aktualnie występujące – stosownie  osygnalizowane. Dodatkowo powinny też posiadać właściwe wyposażenie i być dobrze dopasowane do przekraczania drogi. Ogólnie celem wprowadzenia tego środku transportowego było niegdyś zaspokojenie potrzeb przewozowych w zakresie transportu zarówno osób jak i produktów i takie też przeznaczenie pociągów zostało po dziś dzień.