sektor prywatny

Rola sektora publicznego Zadania i obowiązki organów publicznych Organizacje sektora publicznego mają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach. Ich zadaniem jest tworzenie i egzekwowanie przepisów dotyczących ruchu drogowego, nadzór nad rejestracją pojazdów oraz monitorowanie i karanie osób łamiących przepisy. Kampanie edukacyjne i informacyjne Aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych, sektor publiczny i prywatny muszą wspólnie […]