Nowe zmiany dotyczące kandydatów, chcących uzyskać uprawnienia do kierowania samochodem osobowym nie są wcale złe. Jednak czy rzeczywiście coś poprawi to, że będą mogli się o nie starać osoby nie pełnoletnie jak to ma obecnie miejsce, a te które ukończyły 21 lat? Na pewno będzie to impuls do tego, że dosyć mamy młodocianych kierowców, którzy […]